ВУЗЫ Харькова

 
Показано: 21-40; Найдено по запросу: 96 Страница: 2;
0

Харьковский гуманитарный институт Народная украинская академия

Тип: Харьковский гуманитарный институт

Харьков, ул. Лермонтовская, 27

(057) 704-10-37, (057) 714-20-07, (057) 714-92-62

Народная украинская академия (НУА) – учебно-образовательный комплекс нового типа, который обеспечивает условия для получения непрерывного образования. Наш вуз является экспериментальной площадкой Министерства образования и науки Украины по отработке нового образовательного модуля.

 
 
0

Харьковский национальный технический университет радиоэлектроники

Харьков, просп. Ленина, 14

(057) 702-18-07, (057) 702-17-20

Направления подготовки специалистов по образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» Прикладная математика Информатика  Системный анализ  Компьютерные науки Программная инженерия Компьютерная инженерия      Безопасность информационных и коммуникационных систем  Системы технической защиты информации      Радиотехника  Управление информационной безопасность  

 
 
0

Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.П.Василенко

Харьков, ул. Артема, 44

(057) 700-38-96, (057) 716-41-71, (057) 700-38-88, (057) 700-39-14

20 квітня 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України за № 244 на базі Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства створено Харківський державний технічний університет сільського господарства, який став єдиним і провідним аграрним ВНЗ інженерно-технічного профілю IV рівня акредитації в Україні. А через 10 років,

 
 
0

Харьковский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета

Харьков, пер. Отакара Яроша, 8

(057) 340-45-87, 340-33-34

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету – державний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації. ХТЕІ КНТЕУ здійснює підготовку спеціалістів для невиробничої сфери економіки – ресторанного, готельного, туристичного бізнесу, торгівлі, фінансової системи, митної служби. Інститут

 
 
0

Харьковский Университет Военно-Воздушных Сил им. И. Кожедуба

Харьков, ул. Сумская, 77

(057) 702-17-66, (057) 704-96-45

Харківський університет Повітряних Сил являє собою провідний багатопрофільний вищий навчальний заклад, що має високий науково-педагогічний потенціал, міцну навчально-матеріальну базу, здатний готувати висококваліфікованих військових та цивільних фахівців, а також сучасні науково-педагогічні кадри. Сьогодні університет є найпотужнішим видовим вищим військовим

 
 
0

Харьковский экономико-правовой университет

Харьков, просп. Гагарина, 187

(057) 713-69-10, (057) 720-19-34, (057) 720-19-20, (057) 720-19-21

Харківський економіко-правовий університет було створено в 1999 році як приватний заклад освіти з метою формування сучасної матеріальної бази для підготовки фахівців на позабюджетній основі. На цій навчально-матеріальній базі здійснювали підготовку студентів за трьома спеціальностями: “Правознавство”, “Фінанси” та "Облік і аудит".  

 
 
0

Харьковский институт кадров управления

Харьков, ул. Киргизская, 15

(057) 252-91-58, 52-10-06

Харківський інститут кадрів управління проводить освітню діяльність шляхом забезпечення умов для оволодіння системою знань та професійно-практичних вмінь особами, що навчаються. Спеціальності: Економіка підприємства Бухгалтерський облік Комерційна діяльність Інформаційна діяльність підприємства Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів Контроль

 
 
0

Центр карьеры НТУ ХПИ

Харьков, ул. Фрунзе, 21

(057) 707-66-03

Центр карьеры НТУ "ХПИ" для студентов возник в 2001 году в рамках Программы партнерства университетов для развития региона (совместный проект Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" и Университета штата Айова (США)). Центр карьеры был создан преподавателями экономического факультета, которые хотят изменить ситуацию,

 
 
1

Харьковский финансово-экономический институт

Харьков, просп. Московский, 138А

(057) 717-25-50, (057) 717-25-51, (057) 290-53-56

 
0

Харьковский экономико-правовой университет

Харьков, ул. Петровского, 25

(057) 700-38-65, (057) 700-38-66, (057) 700-38-64, (057) 700-38-66

 
0

Планета знаний

Харьков, просп. Ленина, 12

(057) 715-61-63, (057) 715-61-62, (057) 719-25-37

 
0

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Харьков, ул. Петровского, 25

(057) 700-38-66, 700-38-65

Наукові досягнення ХНАДУ відомі як в Україні, так і за її межами завдяки успішному функціонуванню наукових шкіл, очолюваних видатними вченими. Напрями підготовки: Автомобільний транспорт Електромеханіка Машинобудування Системна інженерія Будівництво Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Автоматизація та комп'ютерно-інтегро

 
 
0

Харьковский национальный университет внутренних дел

Харьков, пр. 50-летия СССР, 27

(057) 73-98-181, 739-83-00, 739-80-10

Харківський національний університет внутрішніх справ – один із провідних вищих навчальних закладів системи МВС України. В університеті готують фахівців за державним замовленням у навчально-наукових інститутах: підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції; заочного та дистанційного навчання. На факультетах підготовки фахівців: для підрозділів

 
 
0

Харьковский региональный институт государственного управления НАГУ

Харьков, пр. Московский, 75

(057) 732-30-42, 732-32-66

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу - пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого

 
 
 
Загрузить еще 2012345
 
 
 
 

ВУЗЫ Харьков это не только места, где многочисленные граждане нашей страны получают знания и дипломы, что подтверждают их уровень. Это и лицо города, ибо от того, как человека научат быть профессионалом в своем деле, в будущем многое зависит не только в его личной карьере, но и в успехе организации, где он будет работать. Не зависимо от того, какие направленности высшие учебные заведения Харькова занимают, и сам город будет славиться отдельными специалистами. Следует также отметить, что, как и во многих других городах Украины, Харьковские ВУЗЫ строились не просто по желанию их отцов основателей. Здесь шла четкая привязка к производству и тем духовных ценностях, которые после окончания учебного заведения будут продолжать развевать приобретенные знания уже на практической ниве, которой окажутся те самые служившие основой для создания учебных заведений предприятия.  

Другое дело как подходящий найти ВУЗ в Харькове. Как бы это не казалось на первый взгляд просто, на практике все может оказаться куда сложнее. Дело в том, что молодому человеку, который стоит у истоков своей жизненной дороги не всегда просто определиться, что же он на самом деле хочет. И заверения родителей, что именно этот вариант для него самый лучший иногда могут стать причиной разбитой в будущем судьбы. Поэтому, рассматривая разнообразие того, что Харьков ВУЗ может вам предоставить, не лишним будет немного и ногами походить, а именно сделать несколько посещений непосредственно учебных заведений . Ведь не всегда Харьков обучение это желание приобрести знания, иногда это может быть и простая необходимость найти друзей по духу и направлениям. В этом случае сам внутренний вид того, что будет представлено будущему студенту, может сыграть большую роль в его выборе, чем необходимость получения престижного знания и не мене престижного диплома в будущем.

Ну а сориентироваться с перечнем таких ВУЗов поможет справочник Заведений по Харькову . Здесь вы найдете тот минимум информации, которая впоследствии станет основой для нахождения расширенного его варианта. А вот в этом случае идеальным помощником может стать Харьков сайт города . Мало кто будет спорить, что в современном обществе уважающее себя солидное заведение старается поместить максимум полезной о себе информации в глобальной сети. И себе удобно, и будущим студентам есть о чем призадуматься, получая информацию и формируя свой будущий выбор.  

 
© 2008 Glo.UA. - Сеть городских порталов. Правила О Нас Реклама Контакты